واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

واژه ای مشت برای روان شدن  

تجاوز/خواهر/ریه/جونی/خرخره/بازار/سینم/سیستان/دستام/سرطان  بازار سرطان خواهر, در سینم سیستان است  ای وای از     تجاوز به خرخره دستام بدون اینها شاید   ریه  می تونست جونی دوباره بگیره    خواهر ریه  تجاوز می کنه به خرخره نه سینم نه دستم سرطان دم دارن چرا توی سیستان بازار کم دارن شاید جونی نمی خواندر خرخره سیستان دستام سرطان گرفت سر دوراهی ریه تجاوز بازار گرفت به این خون قسم سینم جونی داشت تا خواهردر اگری مگر نه , تر از جونی شاید نه ,سیستان کجاست

ادامه مطلب  

شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی  

 
شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی 
✅به این نمونه ها توجه کنید
 تجاوز معلم دینی به دختر بچه ده ساله 
 رابطه_جنسی بازیگر مشهور سینما با...
 فیلم تعرض جنسی و شکنجه زندانیان کهریزک 
 تجاوز امام جمعه فلان شهر به...
 کشف قرآن جدید و دروغ آخوندها
_________________

در بسیاری از کانالها، این تبلیغات را دیده اید! 
خیلی ها با این شیوه ها جذب کانالها میشوند.
 اما بیایید جور دیگر به قضیه نگاه کنیم 
چرا تجاوز و تعرض، سکس و حریم_شخصی دیگران در کنار

ادامه مطلب  

شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی  

 
شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی 
✅به این نمونه ها توجه کنید
 تجاوز معلم دینی به دختر بچه ده ساله 
 رابطه_جنسی بازیگر مشهور سینما با...
 فیلم تعرض جنسی و شکنجه زندانیان کهریزک 
 تجاوز امام جمعه فلان شهر به...
 کشف قرآن جدید و دروغ آخوندها
_________________

در بسیاری از کانالها، این تبلیغات را دیده اید! 
خیلی ها با این شیوه ها جذب کانالها میشوند.
 اما بیایید جور دیگر به قضیه نگاه کنیم 
چرا تجاوز و تعرض، سکس و حریم_شخصی دیگران در کنار

ادامه مطلب  

شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی  

 
شیوه های.تبلیغات و جذب مخاطب در کانالهای تلگرامی 
✅به این نمونه ها توجه کنید
 تجاوز معلم دینی به دختر بچه ده ساله 
 رابطه_جنسی بازیگر مشهور سینما با...
 فیلم تعرض جنسی و شکنجه زندانیان کهریزک 
 تجاوز امام جمعه فلان شهر به...
 کشف قرآن جدید و دروغ آخوندها
_________________

در بسیاری از کانالها، این تبلیغات را دیده اید! 
خیلی ها با این شیوه ها جذب کانالها میشوند.
 اما بیایید جور دیگر به قضیه نگاه کنیم 
چرا تجاوز و تعرض، سکس و حریم_شخصی دیگران در کنار

ادامه مطلب  

سرلشکر باقری در کنگره شهدای فاوا دفاع مقدس: هیچ متجاوزی جرأت تجاوز به ایران را ندارد/ پیروزی‌های حلب  

رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت: پیروزی‌های حلب و موصل و مبارزه با تروریست در منطقه دستاورد فرهنگ عاشورای دفاع مقدس و مقاومت است.به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح در کنگره 6500 شهدای فاوا دفاع مقدس که صبح امروز در فرهنگسرای بهمن برگزار شد گفت: پیروزی‌های حلب و موصل و مبارزه با تروریست در منطقه دستاورد فرهنگ عاشورای دفاع مقدس و مقاومت است.وی افزود: شهدای مدافع حرم

ادامه مطلب  

 

 
رو در رو نشسته اند
با هر کلامی یک پرسش آغاز می شود
او احساسش را بیان نمی کند؟
قضاوت مکن شاید ترسی پنهان است.
تو مگر ترسی داری؟
ترس از چه؟
بدنش می لرزد ، صدایش کم می شود
در کودکی به من تجاوز شد...
همه تظاهر می کنیم که پذیرفتیم
اما
او درد کشید و فریاد زد
می بینمش
اینبار بدون نقاب
و
چقدر قوی است.
تلخی یک حادثه او را درمسیر کمرنگ کردن اتفاق قرار داد.
   "هیس"
     دخترها فریاد نمی زنند.
 
 
 

ادامه مطلب  

از هیچکس، حتی خودت، خیری ندیدی...  

میگم پرتقال! اگه چند بار بهت تجاوز شده بود، اگه توی یه خونواده ی خیلی فقیر به دنیا اومده بودی، اگه دزدیده بودنت و به کسی فروخته بودنت، اگه از یه بیماری لاعلاج و طاقت فرسا رنج میبردی، اگه مجبور بودی آفتاب نزده تا بوق سگ توی خیابونا کار کنی، اگه... اگه... بازم میتونستی خدا رو شکر کنی و بگی زندگی چقدر قشنگه؟
∞ Totally confused!
∞ در پیِ کامنت هایِ پستِ قبلی...
∞ عنوان: [شرمساری]-[محسن چاوشی]-[حتما گوشش کنید...]

ادامه مطلب  

از هیچکس، حتی خودت، خیری ندیدی...  

میگم پرتقال! اگه چند بار بهت تجاوز شده بود، اگه توی یه خونواده ی خیلی فقیر به دنیا اومده بودی، اگه دزدیده بودنت و به کسی فروخته بودنت، اگه از یه بیماری لاعلاج و طاقت فرسا رنج میبردی، اگه مجبور بودی آفتاب نزده تا بوق سگ توی خیابونا کار کنی، اگه... اگه... بازم میتونستی خدا رو شکر کنی و بگی زندگی چقدر قشنگه؟
∞ Totally confused!
∞ در پیِ کامنت هایِ پستِ قبلی...
∞ عنوان: [شرمساری]-[محسن چاوشی]-[حتما گوشش کنید...]

ادامه مطلب  

از هیچکس، حتی خودت، خیری ندیدی...  

میگم پرتقال! اگه چند بار بهت تجاوز شده بود، اگه توی یه خونواده ی خیلی فقیر به دنیا اومده بودی، اگه دزدیده بودنت و به کسی فروخته بودنت، اگه از یه بیماری لاعلاج و طاقت فرسا رنج میبردی، اگه مجبور بودی آفتاب نزده تا بوق سگ توی خیابونا کار کنی، اگه... اگه... بازم میتونستی خدا رو شکر کنی و بگی زندگی چقدر قشنگه؟
∞ Totally confused!
∞ در پیِ کامنت هایِ پستِ قبلی...
∞ عنوان: [شرمساری]-[محسن چاوشی]-[حتما گوشش کنید...]

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (240) : وطن فروشی و خیانت فرمانده هخامنشی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران  

وطن فروشي و خیانت فرمانده هخامنشی ایرانی و داماد اردشیر هخامنشی به مردم ایران :
اجازه غارت روستاهای ایران را به دشمن دادن بعلت قرابت خود با شاه ایران
هخامنشیان (بخش240)
" شاه پس از امضای نخستین توافق با یونانیان، سپاه خود را به بابل برگرداند . در آنجا به کسانی که در نبرد کار نمایانی انجام داده بودند ، پاداش داد . تیسافرن در صف اول قرار داشت زیرا از بهار 401 به شاه پیوسته بود و در کوناکسا نقش مهمی ایفا کرده بود . او فرمانده یکی از چهار لشکر شرکت کنند

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

هخامنشیان (191) : آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛ او وطن فروشی جنایتکار بود  

آرتمیس نه پارسی بود ، نه باعث افتخار ؛
او وطن فروشي جنایتکار بود
هخامنشیان (بخش191)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که پیام‌هایی از سوی جریان باستانگرا، پیرامون زنی به نام آرتمیس منتشر می‌شود. در این پیام‌ها، این زن به عنوان دریاسالار ارتش هخامنشی ستوده شده و الگویی برای بانوان ایرانی نامیده شده است. اما به راستی حقیقت چیست؟ آرتمیس که بود؟ آیا ایرانی بود؟ آیا الگو و مایه افتخار بانوان ایرانی است؟ آنچه در ادامه می‌آید، اسنادی پیرا

ادامه مطلب  

مرگ در ایستگاه مترو دانشگاه شریف  

تسنیم /

براساس اعلامیه شرکت بهره‌برداری
مترو تهران، صبح امروز ساعت 8 و 15 دقیقه مردی به‌دلیل ورود عامدانه و
تجاوز به حریم ریلی در ایستگاه مترو دانشگاه شریف دچار حادثه شده و فوت شد.

ادامه خبر را اینجا بخوانید .

ادامه مطلب  

مرگ در ایستگاه مترو دانشگاه شریف  

تسنیم /

براساس اعلامیه شرکت بهره‌برداری
مترو تهران، صبح امروز ساعت 8 و 15 دقیقه مردی به‌دلیل ورود عامدانه و
تجاوز به حریم ریلی در ایستگاه مترو دانشگاه شریف دچار حادثه شده و فوت شد.

ادامه خبر را اینجا بخوانید .

ادامه مطلب  

شکایت 3 زن آمریکایی از شاهزاده متجاوز  

3 زن آمریکایی یک شاهزاده سعودی را متهم کردند که آنان را 3 روز در ویلای خود حبس و به آنان تجاوز کرده است.
به گزارش موعود، این 3 زن آمریکایی در شکایتی علیه "ماجد عبدالعزیز آل سعود" (29 ساله) تأکید کردند که وی در اواخر سپتامبر آنان را در ویلای خود در بورلی هیلز به عنوان خدمتکار استخدام کرد، ولی پس از مدتی به آنان تعرض کرد.
به گفته این زنان که نام خود را فاش نکردند، این شاهزاده سعودی به کارکنان ویلا و حتی نگهبانان دستور داده بود نزدیک استخر برهنه شوند.


ادامه مطلب  

استاکر دستی  

استاکر دستی, بازرگانی لیفتراک 55245325-021 با گارانتی و ارسال رایگان,استاکر,وارد کننده انواع و تولید کننده انواع استاکر دستی 1تن,استاکر,لیفتراک دستی,استاکر1تن,استاکر 2تنفروش انواع استاکر دستی با قیمت مناسب,برای اطلاعات بیشتر در مورد ,قیمت استاکر دستی, با ما تماس بگیرید
قیمت استاکر,استاکر 2تن,لیفتراک دستی فروشي,لیفتراک دستی 2 تن,استاکر دستی,قیمت لیفتراک دستی,قیمت استاکر 2 تن,لیفتراک دستی فروشي,استاکر 2 تن فروشي,استاکر 2 تن دستی,استاکر برقی,قیمت اس

ادامه مطلب  

ده فرمان الهی-شیطانی  

ده فرمان الهی-شیطانی
 
در روزگاران قدیم انسان ها بسیار به هم ظلم کردند و سیاهی و تباهی به نهایت خود رسید .
تا این که کتیبه ای از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شد !
ده فرمان :
1- هیچ انسانی ، انسان دیگر را نکُشد .2- هیچ انسانی ، به انسان دیگر تجاوز نکند .3- هیچ انسانی ، به انسان دیگر دروغ نگوید .4- هیچ انسانی ، به انسان دیگر تهمت نزند .5- هیچ انسانی ، از انسان دیگر غیبت نکند .6- هیچ انسانی ، مال انسان دیگر را نخورد .7- هیچ انسانی ، به انسان دیگر زور نگوید .8- ه

ادامه مطلب  

آهای ...  

هر روز در راه مدرسه یا کلاس زبان
هر گاه مرا تنها و بین این جمعیت آدمها، گم شده می یابد ...
تجاوز برایش بسیار عادی است؛
به او می گویم که من فرق دارم، مرا در آغوش نکش، دیگران ناظرند
گله اش را به خدا برده ام اما انگار
خدایم سکوت کرده ...
آهای؛ باد !!
بادِ متجاوز!
 چادرم را در آغوشت عقب نکش !
دیگران ناظرند ... تنها تویی که گاه مانع حجاب کامل منی ...

ادامه مطلب  

آهای ...  

هر روز در راه مدرسه یا کلاس زبان
هر گاه مرا تنها و بین این جمعیت آدمها، گم شده می یابد ...
تجاوز برایش بسیار عادی است؛
به او می گویم که من فرق دارم، مرا در آغوش نکش، دیگران ناظرند
گله اش را به خدا برده ام اما انگار
خدایم سکوت کرده ...
آهای؛ باد !!
بادِ متجاوز!
 چادرم را در آغوشت عقب نکش !
دیگران ناظرند ... تنها تویی که گاه مانع حجاب کامل منی ...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1