اعزام 300 تفنگدار دریایی امریکا به افغانستان  

امریکا حدود 300 تفنگدار دریایی به افغانستان اعزام خواهد کرد. (تصویر آرشیوی)ارتش امریکا اعلام کرد حدود 300 تفنگدار دریایی به ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعزام می‌شوند تا نیروهای افغان را آموزش دهند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کشته و زخمی شدن 22 شورشی طالب در غرب و جنوب شرق افغانستان  

مسئولین نظامی در استان لغمان در جنوب شرق افغانستان می گویند در جریان عملیات  ارتش افغانستان 6 شورشی طالب کشته شدند .
شیرین آغا فقیری سخنگوی لشکر 201 سیلاب گفت : در جریان این عملیات همچنان 5 شورشی دیگر زخمی گردیده اند .همچنان سه روستا از وجود شورشیان تصفیه و دو فرد مشکوک دستگیر شده اند .در خبر  دیگر از استان فراه در غرب افغانستان 10 طالب مسلح در اثر انفجار مین کارگزاری شده از سوی خودشان کشته وزخمی شده اند . اقبال باهر سخنگوی پلیس استان فراه گفته ا

ادامه مطلب  

کشته و زخمی شدن 22 شورشی طالب در غرب و جنوب شرق افغانستان  

مسئولین نظامی در استان لغمان در جنوب شرق افغانستان می گویند در جریان عملیات  ارتش افغانستان 6 شورشی طالب کشته شدند .
شیرین آغا فقیری سخنگوی لشکر 201 سیلاب گفت : در جریان این عملیات همچنان 5 شورشی دیگر زخمی گردیده اند .همچنان سه روستا از وجود شورشیان تصفیه و دو فرد مشکوک دستگیر شده اند .در خبر  دیگر از استان فراه در غرب افغانستان 10 طالب مسلح در اثر انفجار مین کارگزاری شده از سوی خودشان کشته وزخمی شده اند . اقبال باهر سخنگوی پلیس استان فراه گفته ا

ادامه مطلب  

کشته و زخمی شدن 22 شورشی طالب در غرب و جنوب شرق افغانستان  

مسئولین نظامی در استان لغمان در جنوب شرق افغانستان می گویند در جریان عملیات  ارتش افغانستان 6 شورشی طالب کشته شدند .
شیرین آغا فقیری سخنگوی لشکر 201 سیلاب گفت : در جریان این عملیات همچنان 5 شورشی دیگر زخمی گردیده اند .همچنان سه روستا از وجود شورشیان تصفیه و دو فرد مشکوک دستگیر شده اند .در خبر  دیگر از استان فراه در غرب افغانستان 10 طالب مسلح در اثر انفجار مین کارگزاری شده از سوی خودشان کشته وزخمی شده اند . اقبال باهر سخنگوی پلیس استان فراه گفته ا

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

تیرباران 13 معدنچی در شمال افغانستان  

17 معدنچی از قوم هزاره در شمال افغانستان ، توسط افراد مسلح به رگبار بسته شدند . در این حادثه 13 معدنچی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند .بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس در منطقه موسوم به« پل آهنی، شهرستان تاله و برفک» از توابع استان بغلان افغانستان مسافرین یک ماشین  را پیاده نموده و همه را به رگبار بستند . فیض محمد امیری ، مسئول دولتی شهرستان تاله و برفک گفته است .  این مسافرین همه کارگران معدن ذغال سنگ در شهرستان مذکور بودند که می خواستند به خ

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان امتحان سختی بود، همه در امتحان رفوزه شدیم...  

پدرم گفت :‌ درد سیری بود! می شود لقمه لقمه نان ندهی!؟
استخوان لای زخم نگذاری! زخم را لای استخوان ندهی!؟‌
راستش من که نه! ولی مادر،‌ چه کند!؟ از تفنگ می ترسد
می‌شود با تفنگ، با باتوم! قدرتت را به من نشان ندهی!؟‌
اگر از من سکوت می خواهی، هفت قبر تمام می میرم!
هفت قبر تمام! اما بعد، پُز آزادی بیان ندهی ....!‌
ناگهان آسمان غباری شد! اشک! سرفه! خفه! لگد! زنجیر!
تو به ایمان خود عمل کردی! که به دشمن دمی امان ندهی ...
من ولی دوست! من ولی مشتاق!‌ من فقط معترض! فقط

ادامه مطلب  

امتحان نوبت اول  

 سلام دیروزامتحان های نوبت اول برای کلاس پنجم
شروع شده.معلمان با هم  مشورت کردند هروز
با هم یک  امتحان  می گیرند . امروز امتحان هدیه داریم ودادیم.و
کلاس ششم دیروز  به آرامگاه حاج ملا هادی و منزل حاج آقای علوی و کتابخانه ی ایشان
رفتند.

ادامه مطلب  

امتحان نوبت اول  

 سلام دیروزامتحان های نوبت اول برای کلاس پنجم
شروع شده.معلمان با هم  مشورت کردند هروز
با هم یک  امتحان  می گیرند . امروز امتحان هدیه داریم ودادیم.و
کلاس ششم دیروز  به آرامگاه حاج ملا هادی و منزل حاج آقای علوی و کتابخانه ی ایشان
رفتند.

ادامه مطلب  

از شهدای قتل عام یکاولنگ بزرگداشت به عمل آمد  

از پانزدهمین  سالروز قتل عام 350 تن از افراد بی دفاع توسط نیروهای طالبان در شهرستان یکاولنگ استان بامیان افغانستان بزرگداشت به عمل آمد .در مراسم یاد شده که امروز یکشنبه در شهر بامیان مرکز استان بامیان در مرکزافغانستان برگزار شده بود ، جمع زیادی از مسئولین دولتی ، علما و اقشار مختلف مردم شرکت کرده بودند . محمد طاهر زهیر استاندار بامیان که دراین مراسم سخنرانی می کرد با یاد خاطرات غم انگیز سالهای مقاومت علیه رژیم طالبان گفت : بزرگداشت از واقعا

ادامه مطلب  

از شهدای قتل عام یکاولنگ بزرگداشت به عمل آمد  

از پانزدهمین  سالروز قتل عام 350 تن از افراد بی دفاع توسط نیروهای طالبان در شهرستان یکاولنگ استان بامیان افغانستان بزرگداشت به عمل آمد .در مراسم یاد شده که امروز یکشنبه در شهر بامیان مرکز استان بامیان در مرکزافغانستان برگزار شده بود ، جمع زیادی از مسئولین دولتی ، علما و اقشار مختلف مردم شرکت کرده بودند . محمد طاهر زهیر استاندار بامیان که دراین مراسم سخنرانی می کرد با یاد خاطرات غم انگیز سالهای مقاومت علیه رژیم طالبان گفت : بزرگداشت از واقعا

ادامه مطلب  

از شهدای قتل عام یکاولنگ بزرگداشت به عمل آمد  

از پانزدهمین  سالروز قتل عام 350 تن از افراد بی دفاع توسط نیروهای طالبان در شهرستان یکاولنگ استان بامیان افغانستان بزرگداشت به عمل آمد .در مراسم یاد شده که امروز یکشنبه در شهر بامیان مرکز استان بامیان در مرکزافغانستان برگزار شده بود ، جمع زیادی از مسئولین دولتی ، علما و اقشار مختلف مردم شرکت کرده بودند . محمد طاهر زهیر استاندار بامیان که دراین مراسم سخنرانی می کرد با یاد خاطرات غم انگیز سالهای مقاومت علیه رژیم طالبان گفت : بزرگداشت از واقعا

ادامه مطلب  

از شهدای قتل عام یکاولنگ بزرگداشت به عمل آمد  

از پانزدهمین  سالروز قتل عام 350 تن از افراد بی دفاع توسط نیروهای طالبان در شهرستان یکاولنگ استان بامیان افغانستان بزرگداشت به عمل آمد .در مراسم یاد شده که امروز یکشنبه در شهر بامیان مرکز استان بامیان در مرکزافغانستان برگزار شده بود ، جمع زیادی از مسئولین دولتی ، علما و اقشار مختلف مردم شرکت کرده بودند . محمد طاهر زهیر استاندار بامیان که دراین مراسم سخنرانی می کرد با یاد خاطرات غم انگیز سالهای مقاومت علیه رژیم طالبان گفت : بزرگداشت از واقعا

ادامه مطلب  

شیطان یعنی وسواس فکری  

شیطان یعنی وسواس فکری ....
یعنی اینکه با اینکه بچه ها رفتند امروز با استاد حرف زدند و امتحان به هفته بعد موکول شده  ،اما من همش به این فکر می کنم نکنه فردا استاد سر کلاس بیادو  بگه چهار شنبه امتحان رو میگیرم ....
و یک شنبه خیلی دیره ....
مشغول دوره با دقت  هستم .اگه چهار شنبه بخواد امتحان بگیره وقت نمی کنم دور کنم و اگر دور نکنم و بروم سر امتحان گزینه ها فقط برام آشنا هستند و هیچی به خاطر نمی آورم ...
میشه دعا کنید استاد رو حرفش باشه و امتحان رو یکشنبه

ادامه مطلب  

حالم خوبه وتو باور کن .....  

به نظرم یکی از حس های خوب دنیا خوب دادن یک امتحان است وقتی بعد از امتحان راضی هستی از عملکردت ،انگار کوله باری از رو دوشت برداشته میشه و خستگی از تنت در می یاد امتحان رو خوب دادم البته امتحان آسانی بود و به قول خود استاد حیف وقتی که از ما گرفته شد برای امتحا ن آسانش ....خود استاد هم راه آمد وبه صورت دوستانه کنار هم نشسته بودیم ومشورت هم تا حدودی آزاد بود البته من به جزء یک سوال کوچولو تقلب نکردم ....همه خوب دادن ومن هم در کنار همه خوب دادم ، الان حس

ادامه مطلب  

به امتحان و یه عمر خستگی  

امتحانا نزدیکه. از اتاق بیرون نمیرم تا مثلا بخونم ولی کتاب رو که باز میکنم،همراه کتاب خوابم میبره. حالا این به کنار. اصلا شوق درس خوندن ندارم. روز سه شنبه ، امتحان دینی داشتیم خوب خوندم چون نمره های مستمرم نابود بود. ازاون امتحان به بعد هنوز به فرم نیامدم و همینجور فقط خوابم

ادامه مطلب  

افغان لوبډله د صحرا ټورنامنټ لوبو لپاره اماراتو ته رسیدلې  

د افغانستان کرکټ ملی ټیم د صحارا جام شل اووریزو لوبو کې د ګډون له پاره متحده عرب اماراتو ته رسیدلی.ټیم کې محمد اصغر ستانکزی  کپتان ،نوروز منګل، محمدشهزاد، محمد نبی، سمیع الله شینواری، دولت ځدران ، ګلبدین نایب، نجیب الله ځدران، راشد خان ارمان، امیر حمزه، نجیب الله تره کی، کریم جنت، فرید احمد ملک او نوین الحق مراد شامل دی.
د افغان کرکټ ملی لوبډلې منیجر شیر اغا همکار  په دې اړه ویلی چې  دا لوبې د دویمه درجې هېوادونو مهمې نړیوالې شل اووریزه لوب

ادامه مطلب  

افغان لوبډله د صحرا ټورنامنټ لوبو لپاره اماراتو ته رسیدلې  

د افغانستان کرکټ ملی ټیم د صحارا جام شل اووریزو لوبو کې د ګډون له پاره متحده عرب اماراتو ته رسیدلی.ټیم کې محمد اصغر ستانکزی  کپتان ،نوروز منګل، محمدشهزاد، محمد نبی، سمیع الله شینواری، دولت ځدران ، ګلبدین نایب، نجیب الله ځدران، راشد خان ارمان، امیر حمزه، نجیب الله تره کی، کریم جنت، فرید احمد ملک او نوین الحق مراد شامل دی.
د افغان کرکټ ملی لوبډلې منیجر شیر اغا همکار  په دې اړه ویلی چې  دا لوبې د دویمه درجې هېوادونو مهمې نړیوالې شل اووریزه لوب

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

نامه‌ای مهم از سوی رهبری که مانع یک حمله نظامی شد /جزئیاتی از شب حساس شورای عالی امنیت  

خبرآنلاین /

خبرگزاری میزان در مطلبی به واکاوی
سخنان علی ربیعی معاون وقت شورایعالی امنیت ملی از حادثه حمله طالبان به
کنسولگری ایران در افغانستان پرداخته است.
 
"روز عجیبی بود." این جمله 3 کلمه ای توصیف «معاون وقت شورایعالی امنیت
ملی» از روز حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است. این
مقام امنیتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در ابتدا به بیان
جمله کوتاه بالا بسنده کرد و ادامه داد: "نمی‌دانم چه میز

ادامه مطلب  

تمرین شماره 4 درس هندسه کاربردی ( تحویل :زمان امتحان )  

دانشجوی گرامی لطفا پرسپکتیو مربوط به هر پلان را کاملا واضح و با استفاده از ابزار ترسیم رسم نموده و در جلسه امتحان تحویل استاد مربوطه نمایید
تذکر: چهار مورد از پلان های خواسته شده در این تمرین به عنوان سوال امتحان پایان ترم می باشد )

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1